Geplaatst op

Slim energie gebruiken

De energiehuishouding van de toekomst heeft een slimme aansturing nodig. De EcoSwitch is een eerste stap om slim energie te gebruiken.

Disruptie in de energiesector

De energiesector staat op zijn kop. Door verduurzaming, decentrale opwekking en elektrificatie verandert het energiesysteem drastisch. De sancties op energie uit Rusland hebben die verandering in een stroomversnelling gebracht. Wat betekent dat voor jouw energiegebruik nu en in de toekomst?

Verduurzaming

Het aandeel groene stroom in de energiemix is de afgelopen jaren sterk gestegen (zie afbeelding 1). Dat is mooi en nodig, maar brengt ook uitdagingen met zich mee.

Percentage duurzame energie in Europa
Afbeelding 1) Duurzame energie in Europa

Eén van die uitdagingen is dat energie uit zon en wind niet altijd beschikbaar is. Het aanbod varieert dus.

Dat geldt ook voor de vraag. Zo ontstaan sterke prijsfluctuaties. Een voorbeeld daarvan zie je in afbeelding 2. De grafiek toont het prijsverloop op een zomerdag in 2022. De prijs varieert tussen €0,70/kWh en -€0,04/kWh. Ja, dat lees je goed: de prijs was gedurende enkele uren negatief!

Prijsgeschiedenis stroom augustus 2022
Afbeelding 2) Stroomprijzen op 28 augustus 2022

Decentralisatie

Steeds meer mensen hebben hun eigen zonnepanelen. Zij hebben soms elektriciteit over en kunnen dat terugleveren aan het net. Maar dat was daar eigenlijk niet voor ontworpen. Er zit wel een klein beetje flexibiliteit in, maar niet voldoende om volledige decentralisatie te accommoderen.

Elektrificatie

Vervoer, verwarming en koken gebeurt in toenemende mate elektrisch. Dat betekent dat energie die eerder door pijpleidingen ging, nu door het elektriciteitsnet moet. In Nederland is de maximumcapaciteit van dat net op veel plaatsen al bereikt. Dus ook daar zijn aanpassingen nodig.

Stroomgebruik in huis

Bovenstaande ontwikkelingen hebben gevolgen voor het stroomgebruik in huis. Variaties in vraag en aanbod zorgen voor prijsfluctuaties, terwijl decentralisatie en elektrificatie andere apparaten in huis brengen. Dat gaat niet alleen om zonnepanelen, warmtepompen en elektrische kooktoestellen, maar ook om opslag van warmte en elektriciteit in de vorm van o.a. boilers, thuisaccu’s en zwembaden.

Die combinatie is uitdagend. Als prijzen continu (sterk) variëren én je hebt de mogelijkheid om stroom op te wekken, op te slaan of te gebruiken, hoe ga je dat dan regelen? Hoe bepaal je wanneer je je boiler opstookt, je auto oplaadt of je huis koelt?

Slimme energiehuishouding

Je kunt elke dag de actuele prijzen checken en vervolgens bepalen wanneer je stroom gebruikt, opslaat of teruglevert. Dat is erg tijdrovend. Je moet dan continu de tijd in de gaten houden en allerlei apparaten in- en uitschakelen.

Gelukkig hebben we tegenwoordig computers. Daarmee kunnen we slimme regelingen bouwen en ons werk automatiseren. We spreken dan wel van een smart home grid. Zo’n systeem houdt de prijzen in de gaten, stuurt de apparaten in je huis aan, leert over hun stroomverbruik en past zich daar op aan. Ook het weerbericht en het gedrag van de bewoners kan desgewenst worden meegenomen. Zo ga je uiteindelijk slim energie gebruiken.

Daarmee valt erg veel te winnen: kostenbesparing, CO2-besparing en een betere benutting van het Nederlandse stroomnetwerk. Dat is goed voor de consument, het milieu en de samenleving.

Begin met een slimme schakelaar

Je kunt nu al beginnen om je eigen smart home grid te bouwen. Onze EcoSwitch is een slimme schakelaar, die de stroom op het juiste moment in- en uitschakelt. De EcoSwitch haalt elke dag de actuele stroomprijzen van internet en maakt een schema voor de komende 24 uur. Vervolgens wordt het verbonden apparaat uitgeschakeld als de prijs hoog is en weer ingeschakeld bij een laag tarief. Uiteraard kun je dit zelf instellen of handmatig overrulen. Lees hoe het werkt en welke toepassingen geschikt zijn voor de EcoSwitch.

Ondertussen werken wij verder aan andere slimme energieproducten, zodat we uiteindelijk met z’n allen beter met energie omgaan zonder aan comfort in te leveren.