Over Ecosoft

Als mensheid staan we voor een enorme opgave. Sinds het begin van de industriële revolutie is de opmars van technologie drastisch versneld. Dat heeft allerlei voorspoed met zich meegebracht: economische welvaart, meer welzijn en gemak.

De laatste decennia beginnen we meer oog te krijgen voor de keerzijde van de medaille. Vervuiling en uitputting van grondstoffen zijn enkele voorbeelden. Willen we blijven genieten van de voordelen van de kennis en technologie die we hebben ontwikkeld, dan zullen we duurzame producten moeten ontwikkelen.

Ecosoft doet dat. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van toekomstbestendige hard- & software. Dat zijn systemen die de consument van vandaag gemak bieden zonder volgende generaties met een nare rekening op te zadelen. Af en toe is het best een uitdaging om zulke oplossingen te ontwikkelen, maar we vinden het heel gaaf als dat lukt.

We hebben decennialange ervaring in de ICT en concentreren ons momenteel op vraagstukken die met energie in en om huis te maken hebben. We zien daar namelijk enorm veel kansen, maar voelen ook een urgente noodzaak om daar verbeteringen door te voeren. Als we er gezamenlijk in slagen om slimmer met energie om te gaan, dan voorkomen we grote problemen en behouden we onze levensstandaard.

Ons mission statement

De wereld wil graag de transitie doormaken naar het gebruik van hernieuwbare energie. Voor een belangrijk deel is dit met elektriciteit die opgewekt met zon en wind. Zon en wind zijn regelmatig niet beschikbaar. Maar als het waait en de zon schijnt dan is er steeds vaker een overschot dat niet kan worden gebruikt. De fluctuaties in aanbod en vraag naar elektriciteit leveren problemen op voor het netwerk.

Ecosoft Energie stelt zich ten doel om door middel van software en systemen het energieverbruik zo te plannen dat groene energie zoveel mogelijk wordt gebruikt en dat het gebruik van grijze stroom zoveel mogelijk wordt teruggebracht. Dit is een aanpak waarmee, anders dan bij opslag van elektriciteit, geen verlies optreedt. Hiermee optimaliseren we het gebruik van groene energie. Voor de gebruiker heeft onze werkwijze een tweede voordeel. Met minimale investeringen zijn grote kostenbesparingen mogelijk. Bij veel soorten energieverbruik, verwarming, warm water en het laden van elektrische auto’s is zelfs het mogelijk om gebruik te maken van gratis energie of negatieve energieprijzen waarmee een vergoeding wordt verdiend.

Het voordeel van de aanpak van Ecosoft is dat consument of bedrijf minder emissie veroorzaken zonder dat het energieverbruik hoeft te worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een warmtepomp. Deze produceert de gewenste hoeveelheid warmte met een bepaalde hoeveelheid stroom. Door de warmtepomp meer te laten draaien als er groene stroom is en minder als er grijze stroom is wordt dezelfde hoeveelheid warmte geleverd maar met een gunstiger CO2 voetprint.

Vanzelfsprekend wordt er alle aandacht aan besteed om te zorgen dat de gebruiker er niets van merkt dat onze software actief is. Het comfort blijft hetzelfde.

De aanpak van Ecosoft bestaat uit twee oplossingen:

  • Aan de ene kant leveren we apparatuur die systemen schakelt, zoals een boiler schakelaar, een warmtepomp schakelaar en een infrarood bediening voor (verwarmings)-airco’s.
  • Aan de andere kant zetten wij een server op die zowel de apparatuur van derden als de eigen apparatuur bedient. Sommige systemen, vaak zijn dit warmtepompen, hebben namelijk communicatievoorzieningen zodat ze via software kunnen worden bestuurd. We werken actief samen met fabrikanten om interne communicatie te realiseren.

Door middel van verschillende typen opnemers registreren we gebruik en teruglevering van energie. De aanpak is niet in alle landen hetzelfde. Maar het is belangrijk om te kunnen reageren op de combinatie van prijs en verbruik en op basis daarvan zaken in- of uit te schakelen. We leveren o.a. apparatuur waarmee een PV-installatie automatisch uitgeschakeld kan worden wanneer dat nodig is om hoge terugleverkosten voor de eigenaar te voorkomen.

Bij sommige installaties, hybride warmtepompen en airco’s die voor verwarming worden gebruikt, maken we de vergelijking tussen de stookkosten bij gebruik van elektriciteit en gebruik van gas. Soms is het beter om op gas te verwarmen in plaats van met een airco omdat de stroomprijs gewoonweg te hoog is. In deze situatie is de keuze voor gas ook niet noodzakelijk slecht. Elektriciteitsprijzen zijn namelijk hoog als de productie ervan hoofdzakelijk met fossiele brandstof is. De emissie van het stoken op gas is dan niet hoger dan die van de productie van de elektriciteit die nodig is om de airconditioner aan te drijven.

Samenvattend, we bieden slimme en kostenbesparende oplossingen voor een beter milieu.

Ecosoft
Duurzaam gemak

Webwinkel Keurmerk