AircoSwitch installeren (quick guide)


Introductie

De AircoSwitch is een apparaat dat een Airconditioner via infrarood-signalen bedient. De AircoSwitch kan bij de schakelmomenten rekening houden met de verschillen in de energieprijzen gedurende een dag. Dit kan hij doen door de stroomprijzen te vergelijken met de gasprijzen van die dag en dan te bepalen of het slimmer is om met de gasketel te verwarmen of met de Airco. De verwarming via de Airco wordt dan uitgeschakeld en de gasketel neemt het automatisch over. Op die manier kunnen er kosten bespaard worden.

AircoSwitch Installeren

De netwerkinstallatie van een AircoSwitch is voltooid zodra het bereikbaar is op zijn IP adres of zijn .local adres. Als de installatie niet slaagt kunt u het volgende proberen:

• Zet mobiele data op uw smartphone tijdelijk uit, voordat u de installatieprocedure start.
• Indien de installatie niet lukt met Apple apparatuur (iPhone of iPad), gebruik dan Android apparatuur voor de installatie. Na succesvol installeren met Android, kunt u de Apple wel weer gebruiken om het Ecosoft apparaat te bereiken.

 

Als de AircoSwitch voor het eerst opstart, wordt het automatisch een tijdelijk WiFi Access Point.
● Ga op uw mobiel naar de WiFi instellingen en zoek naar nieuwe netwerken.
● Verbind met het netwerk genaamd “AircoSwitch”.
● Ga in de browser op uw mobiel naar http://192.168.4.1. Dit is een tijdelijk adres; na configuratie is het apparaat niet meer op dit adres benaderbaar.
● Als u gevraagd wordt om in te loggen, gebruik dan deze gegevens:
Gebruikersnaam = eco Wachtwoord = power
● De AircoSwitch toont een lijst van gedetecteerde WiFi netwerken. Selecteer uw eigen WiFi netwerk en vul het bijbehorende WiFi wachtwoord in.
● Kies optioneel een hostnaam voor de AircoSwitch in het netwerk. Deze naam kunt u later gebruiken om het apparaat te benaderen via de browser. Als de naam op “AircoSwitch” blijft staan (de standaard), dan is deze later benaderbaar via http://aircoswitch.local.
● Druk op Opslaan.
● Het kan tot een minuut duren voordat er verbinding gemaakt is vanaf de AircoSwitch met uw WiFi netwerk. Na een succesvolle verbinding laat de browser het nieuwe IP adres zien dat uw netwerk aan de AircoSwitch heeft toegewezen en zal dit adres na enkele seconden openen.
● Als de WiFi verbinding met de AircoSwitch wegvalt voordat het IP adres wordt getoond, probeer dan opnieuw verbinding te maken met het netwerk “AircoSwitch”, en open daarna opnieuw de pagina http://192.168.4.1. Het nieuwe IP adres zou dan moeten verschijnen.
● Als er geen nieuwe pagina verschijnt, en de AircoSwitch niet meer als WiFi netwerk beschikbaar is, probeer dan het apparaat te benaderen via http://aircoswitch.local, of probeer het IP adres te achterhalen via uw router.

Standen aanleren

U kunt bepalen welke signalen de AircoSwitch moet gebruiken om de airco te bedienen. De AircoSwitch kan deze signalen leren door ze van de afstandsbediening van de airco op te vangen.
● Zorg ervoor dat AircoSwitch binnen bereik van de afstandsbediening is. Het is handig als de airconditioner tijdens het aanleren ook binnen bereik van de afstandsbediening is.
● Ga naar de webinterface van de AircoSwitch. Kies “Standen aanleren”. Onder het kopje Laag, druk op “Signaal leren”. Zet de airco in de Laag-stand met behulp van de afstandsbediening. Om dat te doen moet u één of meerdere keren een knop indrukken.
● Druk op “Klaar” in de webinterface. Als het geslaagd is, verschijnt er “Signaal beschikbaar” en hoeveel signalen binnenkwamen. Soms komen er 3 signalen voor één knopindruk binnen.
● Zorg ervoor dat de airco binnen het bereik van de AircoSwitch is. Controleer het resultaat door op de knop “Signaal testen” te drukken. De airco moet daardoor in de Laag-stand gaan.
● Volg de procedure ook voor de Normaal-stand en eventueel voor de standen Hoog en Max.

Energieplanner

Via de Energieplanner kunt u configureren wanneer de airconditioner in een van de 4 mogelijke standen zal worden gezet, via de eerder aangeleerde signalen. Druk op het vraagteken in de energieplanner om een document in uw browser te openen dat de mogelijkheden uitlegt.