Ecosoft Smart Grid Controller 1 Manual


 
Download de pdf-versie van de manual.

Inhoud

Introductie
De Ecosoft Smart Grid Controller installeren
Netwerkconfiguratie
Werken met de Ecosoft Smart Grid Controller
  • De SGC webinterface benaderen
  • De SGC Energieplanner
  • De SGC Handmatig schakelen
  • De netwerknaam van de SGC achteraf wijzigen
  • De apparaatnaam van de SGC wijzigen
  • De inloggegevens van de SGC wijzigen
  • Nieuwe versie van de firmware installeren
De Ecosoft Smart Grid Controller Energieplanner gebruiken
Informatieschermen
Probleemoplossing
De Optionele Ecosoft Energy App
Overige informatie
  • Toegang tot open-source broncode


 

Introductie

De Ecosoft Smart Grid Controller 1 (SGC) is een apparaat dat een warmtepomp kan bedienen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat heeft als extra voordeel dat ook het milieu minder wordt belast.

Met dat doel maakt de SGC elke dag een planning met “schakelmomenten”. De SGC houdt rekening met:

• Uw locatie (waar temperatuur en prijzen van afhankelijk zijn)
• De efficiëntie van uw warmtepomp bij bepaalde temperaturen
• De elektriciteitsprijzen in de loop van het etmaal
• De efficiëntie van uw gasketel
• De gasprijzen in de loop van het etmaal
• De voorkeuren die u in de energieplanner invult.

Voorbeeld
Als op een bepaald moment van de dag het gasgebruik van de gasketel goedkoper is dan het elektriciteitsgebruik van de warmtepomp, kan de SGC de warmtepomp automatisch uitzetten.

SG-ready warmtepompen
Als uw warmtepomp vier standen heeft (laag, normaal, hoog en max) kan de Ecosoft SGC daar ook mee overweg. Zie SGC Energie planner gebruiken voor meer uitleg.

De Ecosoft Smart Grid Controller (SGC1) installeren

De Smart-Grid Controller is ontworpen om een warmtepomp te bedienen via de Smart-Grid (SG) interface, of via een EVU-blokkeringscontact.

Relais 3 en 4 (RL-3, RL-4) van de controller zijn voor het verbinden met de Smart-Grid ready interface van de warmtepomp. De contactpunten daarvan zijn in het diagram hieronder weergegeven als SG1 en SG2. De Smart-Grid interface heeft 4 standen (laag, normaal, hoog, max). Als de warmtepomp alleen EVU ondersteunt (alleen 2 standen: uit, normaal), verbind dan alleen SG1, en configureer de “hoog” en “max” standen niet in de SGC energieplanning.

De SGC is bedoeld om geïnstalleerd te worden door een installateur met deskundigheid op het gebied van elektriciteit en warmtepompen.

Waarschuwing: De schroeven waarmee de stroomkabel vast zit zijn open en dragen 230V spanning, dus zorg er voor dat die niet worden aangeraakt.


 
Opmerking: Druk 40 seconden op de B1-knop van de SGC om de WiFi-instellingen en wachtwoord van de SGC te resetten, als dat nodig zou zijn.
 

Installatie voor het bedienen van PV-systemen

Om zonnepanelen te schakelen kunt u de SGC aansluiten op een magneetschakelaar, en de magneetschakelaar aansluiten op het PV-Systeem.
Als de SGC automatisch schakelt als de stroomprijs 0 of lager is, schakelen alle relais van een magneetschakelaar uit. Het terugleveren van stroom aan het elektriciteitsnet wordt dan onderbroken.

We raden u aan om de SGC en de magneetschakelaar te laten installeren door een deskundig installateur.

Hoe gebruik je de SGC 1 voor het schakelen van zonnepanelen?

Dat is op meerdere manieren mogelijk. Bijvoorbeeld met de volgende configuratie:

● SGC en magneetschakelaar met maakcontacten gebruiken
● Contacten NO en COM van relais 3 van de SGC 1 aansluiten op de magneetschakelaar. Op de afbeelding is dat contact SG1.
● relais 4 van de SGC niet gebruiken. Dat is contact SG2.
● Instellen in de Energieplanner van de SGC:
   Warmtepompbesturing aanvinken
   In toestand Laag: SG1 aan (standaard)
   Laag – als stroom duurder is dan 0
   Hoog – nooit
   Max – nooit
   Normaal – in alle andere gevallen
● Instellen in de Extra configuratie van de Energieplanner:
   Tijdsduur:
   Laag – Verkorte tijdsduur
   Hoog – Onbepaald
   Max – Onbepaald

Uitleg:
Bij de stand Laag zal relais 3 van de SGC inschakelen. Daardoor worden de maakcontacten van het relais ingeschakeld. Daardoor wordt elektriciteit van de zonnepanelen aan het elektriciteitnet teruggeleverd. Dus alleen “Als stroom duurder is dan 0”.

Opmerking: Gebruikt u een magneetschakelaar met breekcontacten? Maak dan gebruik van deze setting:
   In toestand Laag: SG1 uit (omgedraaid)

Netwerkconfiguratie

De netwerk installatie van een SGC is voltooid zodra het bereikbaar is op zijn IP adres of zijn .local adres. Als de installatie niet slaagt kunt u het volgende proberen:

• Zet mobiele data op uw smartphone tijdelijk uit, voordat u de installatieprocedure start.
• Indien de installatie niet lukt met Apple apparatuur (iPhone of iPad), gebruik dan Android apparatuur voor de installatie. Na succesvol installeren met Android, kunt u de Apple wel weer gebruiken om het Ecosoft apparaat te bereiken.

 

Als de smart grid controller voor het eerst opstart, wordt het automatisch een tijdelijk WiFi Access Point. De onderste LED moet knipperen. Als dit niet gebeurt, klik dan 6x snel achter elkaar op knop B1.
● Ga op uw mobiel naar de WiFi instellingen en zoek naar nieuwe netwerken.
● Verbind met het netwerk genaamd “SGC”. Het kan enkele seconden tot een minuut duren voordat het netwerk zichtbaar wordt. Begin anders de procedure opnieuw (6x knop B1).
Na verbinding kan er op uw mobiel een waarschuwing worden getoond dat internet niet beschikbaar is. Dit is normaal; kies ervoor om de WiFi verbinding te behouden.
● Ga in de browser op uw mobiel naar http://192.168.4.1. Dit is een tijdelijk adres; na configuratie is de Smart-Grid Controller niet meer op dit adres benaderbaar.
● Als u gevraagd wordt om in te loggen, gebruik dan deze gegevens:
Gebruikersnaam = eco Wachtwoord = power
● De Smart-Grid Controller toont een lijst van gedetecteerde WiFi netwerken. Selecteer uw eigen WiFi netwerk en vul het bijbehorende WiFi wachtwoord in.
● Kies optioneel een hostnaam voor de Smart-Grid Controller in het netwerk. Standaard is dit “SGC”. Deze naam kunt u later gebruiken om het apparaat te benaderen via de browser. Als de naam op “SGC” blijft staan, dan is deze later benaderbaar via http://sgc.local.
● Druk op Opslaan.
● Het kan tot een minuut duren voordat er verbinding gemaakt is vanaf de SGC met uw WiFi netwerk. Na een succesvolle verbinding laat de browser het nieuwe IP adres zien dat uw netwerk aan de SGC heeft toegewezen en zal dit adres na enkele seconden openen.
● Uw mobiel moet weer worden verbonden met uw eigen WiFi netwerk; dit gebeurt vaak automatisch. Er kan opnieuw worden gevraagd om in te loggen, vul weer in eco en power.
Als er geen nieuwe pagina verschijnt of er wordt niet gevraagd om in te loggen, dan kunt u proberen de pagina te herladen of u kunt het apparaat benaderen via http://sgc.local of het nieuwe IP adres.

Werken met de Smart Grid Controller

De webinterface benaderen

 

Instellingen of tools die niet in de manual beschreven zijn kunnen beter niet gebruikt of gewijzigd worden, omdat het systeem anders mogelijk niet meer goed werkt.

 
 
De Smart Grid Controller (SGC) is benaderbaar via zijn toegewezen IP adres, of – als u mobiel mDNS ondersteunt – via de hostnaam van de switch (bijv. http://sgc.local). Het IP adres kan wijzigen als de switch een ander IP adres krijgt toegewezen door uw WiFi netwerk, bijvoorbeeld nadat het een tijd van de stroom af is geweest en opnieuw opstart. De hostname zal echter wel hetzelfde blijven in dat geval, en is daarom vaak handiger in het gebruik.

Bij het openen van de web interface zal worden gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord.

De SGC Energieplanner

In de Energieplanner van de SGC is het mogelijk om de efficiëntie van de warmtepomp en de gasketel in te vullen. Met die gegevens, en de actuele prijzen, kan de SGC een planning maken om de laagste prijzen te benutten. Zie SGC Energie planner gebruiken voor meer uitleg.

De SGC Handmatig bedienen

U kunt handmatig de warmtepomp in een van de 4 mogelijk SG standen zetten:

● In het hoofdscherm klikt u op een van de 4 knoppen (Laag/Normaal/Hoog/Max) om de warmtepomp in die SG-toestand te zetten

De toestand blijft behouden tot het volgende schakelmoment.
Opmerking: Als uw warmtepomp alleen via het EVU blokkeringcontact is verbonden, dan zijn alleen de knoppen Laag en Normaal van toepassing.

De netwerknaam van de SGC achteraf wijzigen

De netwerknaam bepaalt op welk adres je de SGC kan benaderen via de browser.

● Ga naar de web-interface
● Klik op Configuratie
● Klik op Configureer WiFi
● Vul een andere “Hostnaam” in.
● Klik op Opslaan

De apparaatnaam van de SGC wijzigen

Behalve de netwerknaam (zie vorig), kan ook de apparaatnaam worden gewijzigd. De apparaatnaam wordt bovenin weergegeven in de web interface.
● Klik op Configuratie
● Klik op Configureer Web-Interface
● Pas de Apparaatnaam aan. In tegenstelling tot de netwerknaam, mag de apparaatnaam wel spaties bevatten.
● Klik op Opslaan

De inloggegevens van de SGC wijzigen

Als u het wachtwoord verandert, vergeet het dan niet of sla het ergens op. Zonder het juiste wachtwoord is het niet mogelijk om toegang te krijgen tot de webinterface van de SGC. Druk 40 seconden op de B1-knop van de SGC om de WiFi-instellingen en wachtwoord van de SGC te resetten. Zie de afbeelding in het hoofdstuk “De Smart Grid Controller installeren.

 
Het is aanbevolen om het standaard wachtwoord voor de web-interface te wijzigen. Het is niet mogelijk om de gebruikersnaam te wijzigen.
● Klik op Configuratie
● Klik op Configureer Web-Interface (vroeger Overige)
● Pas het Web Admin Wachtwoord aan. Om het wachtwoord zichtbaar te maken, vinkt u het vakje aan.
● Klik op Opslaan

Nieuwe versie van de firmware installeren

● Ga naar de web-interface van de SGC
● Klik op Systeem, en vervolgens op Updaten
De beschrijving van de online beschikbare versie wordt getoond.
● Klik op “Start update” als u de nieuwe versie wilt installeren
De nieuwe versie wordt gedownload en vervolgens geïnstalleerd. Het apparaat zal daarna herstarten.
● Het huidige versienummer kunt u opvragen via menu Systeem, Informatie.

De Ecosoft Smart Grid Controller Energieplanner gebruiken

Configuratie

De SGC Energieplanner kunt u benaderen via de web-interface, via de knop Energieplanner in het hoofdmenu.

Licentiesleutel: Deze licentiesleutel is alleen geldig voor dit specifieke exemplaar, een SGC 1. Met een geldige licentie zijn er firmware-updates beschikbaar, kunnen prijsgegevens en temperatuurinformatie worden opgehaald en maakt de Energieplanner een planning.
Geldig tot: De licentie is geldig tot deze datum. Verlengen is mogelijk. Koop daarvoor op www.ecosoftenergie.nl een licentie voor de SGC 1 van één of meer jaar. Vul bij het afrekenen deze licentiesleutel in, zodat hij verlengd kan worden. Zie SGC-1 Licentie 1 jaar en SGC-1 Licentie 3 jaar.
Land: Het gekozen land wordt gebruikt voor het ophalen van de prijsgegevens van elektriciteit voor dat land.
Regio: Voor sommige landen (UK) is er binnen het land onderscheid tussen verschillende prijsregio’s.
Stad: De gekozen stad wordt gebruikt voor het ophalen van de verwachte buitentemperaturen op basis van de weersvoorspelling voor die stad. De buitentemperatuur heeft invloed op de efficiëntie van warmtepompen die de buitenlucht als aanvoerbron hebben.

Type verwarming: Kies hier of u een elektrische of hybride (elektrisch + gas) verwarmingsinstallatie heeft. Deze keuze hier heeft invloed op manier waarop de SGC de verbruikskosten zal proberen te minimaliseren.

Efficiëntie warmtepomp: Een waarde van 3,0 betekent dat 1 kWh stroom wordt omgezet in 3 kWh warmte. De COP die bij warmtepompen wordt geadverteerd geeft het theoretisch rendement weer, dat meestal niet gehaald wordt in de praktijk. De efficiëntie is afhankelijk van de aanvoer- en verbruikstemperatuur. Vul in welke efficiëntie uw warmtepomp heeft bij verschillende buitentemperaturen. Er verschijnen extra invulvakken nadat u een extra waarde invult voor de COP en buitentemperatuur. Er kunnen maximaal 5 waardes worden ingevuld. De software zal tussen de waardes interpoleren afhankelijk van de verwachte buitentemperatuur.

Efficiëntie gasketel: Vul hier in hoe efficiënt de gebruikte gasverwarming is. Een efficiëntie van 100% betekent dat 1 m3 nodig is voor ongeveer 9,77 kWh aan warmte. Deze optie is alleen van toepassing in een hybride (gas/elektrisch) opstelling.

Warmtepomp besturing:
Hier kunt u de automatische besturing van de warmtepomp in- of uitschakelen. Als de besturing uit staat, dan blijft de warmtepomp in de normaal-toestand, of in de toestand die handmatig is gekozen. Als de besturing aan staat, dan wordt de warmtepomp automatisch bestuurd op basis van de gekozen instellingen.

Warmtepompen kunnen door middel van de SG (Smart-Grid) interface in vier mogelijke standen worden gezet: Laag, Normaal, Hoog, Max. De gevolgen van deze standen op de werking van de warmtepomp kunnen vaak in de warmpomp worden geconfigureerd. Zie hiervoor de handleiding van uw warmtepomp.

In de opties hieronder kunt u bepalen wanneer de Smart-Grid Controller de warmtepomp in een van deze 4 standen zal plaatsen.

Sommige warmtepompen hebben een enkele EVU aansluiting. In dat geval zijn alleen de standen Laag en Normaal van toepassing.

In toestand Laag: SG1 Aan of Uit. Met deze optie kunt u de werking van het eerste SG contact (EVU) omdraaien. Kies of de schakelaar aan of uit moet staan bij de toestand Laag. Standaard is Aan.
Laag: De warmtepomp kan in een lagere verbruiksstand worden gezet. Kies in welk geval dat moet gebeuren.
     → nooit: Handmatig kan nog wel de toestand Laag gekozen worden, maar automatisch zal het niet gebeuren.

Aanbevolen optie: Laag, wanneer het kosten bespaart.

 
     → wanneer het kosten bespaart: In deze modus zal de SGC automatisch plannen om kosten te besparen. Hoe dit gebeurt hangt af van het type installatie (volledig elektrisch of hybride), en andere instellingen. In de meeste situaties is dit de aanbevolen optie.
            Het effect van deze optie bij hybride verwarming: In het geval van hybride (elektrisch + gas) verwarming, zal de warmtepomp in lage verbruikstoestand worden gezet, als verwarming met gas goedkoper is. De vergelijking wordt gedaan op basis van de prijzen van gas en stroom en de geconfigureerde efficiëntie van beide verwarmingsmethoden. Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte buitentemperatuur en de invloed daarvan op de efficiëntie van de warmtepomp.
            Het effect van deze optie bij elektrische verwarming: Bij volledig elektrische verwarming kunnen kosten worden bespaard door het moment dat verwarmd wordt te verplaatsen van een moment dat elektrisch verwarmen duur is naar een moment dat dat relatief goedkoop is. Als het verschil in kosten maar klein is, dan is het misschien niet de moeite waard om de warmtepomp tijdelijk uit te schakelen, omdat er ook energieverlies kan optreden door niet gelijkmatig te verwarmen. Daarom wordt de kostenbesparing die behaald wordt, vergeleken met het verwachte energieverlies (in % per uur). Als er weinig energieverlies is, dan kan de SGC ook de kleinere prijsverschillen benutten, anders alleen de grotere prijsverschillen.
     → als stroom duurder is dan: De warmtepomp kan in een lagere stand worden gezet (minder stroomverbruik) als stroom duurder is dan een geconfigureerd bedrag per kWh (prijs inclusief belasting).
     → tijdens duurste stroom: De warmtepomp kan in een lagere stand worden gezet (minder stroomverbruik) tijdens de uren dat stroom het duurste is (onafhankelijk van buitentemperatuur).
     → als verwarmen het duurste is: De warmtepomp kan in een lagere stand worden gezet (minder stroomverbruik) tijdens de uren dat het verwarmen met stroom het duurste is (buitentemperatuur afhankelijk). De buitentemperatuur kan de efficiëntie van een warmtepomp sterk beïnvloeden (als lucht de aanvoer is). Op basis van de verwachte buitentemperatuur (weersvoorspelling voor gekozen locatie), zal de SGC de verwachte efficiëntie (COP) berekenen, en op basis daarvan de verwachte kosten om te verwarmen.
     → Maximale aaneengesloten tijd uitgezet: Daarnaast kan er worden ingesteld hoe lang aaneengesloten de warmtepomp maximaal mag worden uitgezet (lage verbruikstoestand), afhankelijk van de buitentemperatuur. Door toe te staan dat de warmtepomp langer uit staat, kunnen er langere periodes van dure stroom worden ontweken, en dus meer gebruik gemaakt worden van goedkope stroom. Als het buiten zeer koud is, daalt de temperatuur in huis sneller, en zal er sneller bijverwarmd moeten worden, om een aangename binnentemperatuur te behouden, en is daarom een kortere uitschakeltijd acceptabel. Het kan nodig zijn hiermee te experimenteren, om de optimale instellingen te vinden voor uw situatie.
     → alle opties tonen: Deze optie is beschikbaar voor de gevallen waarin u meerdere opties wilt combineren. Als u een invoervak leeg laat, dan wordt die optie niet toegepast. Als u meerdere opties invult (inschakelt), dan worden al die opties toegepast, en tenminste zoveel tijdsblokken toegewezen dat aan alle opties wordt voldaan. Als u meerdere opties inschakelt, dan zullen de toegewezen uren vaak overlappen. Bijvoorbeeld, stel dat het volgende is geconfigureerd:
[Laag] als stroom duurder is dan: € 0,30 / kWh
[Laag] tijdens duurste stroom: 2 uur
Als dan de stroomprijs 4 uur boven € 0,30 / kWh uitkomt, dan wordt de warmtepomp die 4 uur in toestand [Laag] gezet.
Als de stroomprijs op een dag nooit boven de geconfigureerde prijslimiet uitkomt, dan wordt de warmtepomp 2 uur in toestand [Laag] gezet, tijdens de 2 uur dat de stroom het duurste is.

Hoog
De warmtepomp kan in een verhoogde stand worden gezet (meer stroomverbruik) als stroom goedkoper is dan een geconfigureerd bedrag per kWh (prijs inclusief belasting), of tijdens de uren dat stroom het goedkoopste is (onafhankelijk van temperatuur), of verwarmen met stroom het goedkoopste is (temperatuur afhankelijk).

Max
De warmtepomp kan in een maximale stand worden gezet (nog meer stroomverbruik), als de stroom goedkoper is dan een geconfigureerd bedrag per kWh (prijs inclusief belasting), of tijdens de uren dat stroom het goedkoopste is (onafhankelijk van temperatuur), of verwarmen met stroom het goedkoopste is (temperatuur afhankelijk). Mogelijk wordt in de toestand Max extra elektrische bijverwarming toegepast waarvan de COP lager is dan normaal. De software houdt daar geen rekening mee.

Het toepassen van de opties voor toestand Hoog en Max werken op een soortgelijke manier als bij de toestand Laag (zie de uitleg hierboven bij de toestand Laag).

De SGC zal de goedkoopste uren bij voorkeur aan Max toewijzen, en de overige goedkope uren aan Hoog.

Omdat de stroomprijs sterk kan fluctueren, kan het beter zijn om niet te werken met vaste prijsgrenzen, maar te werken met de opties waarbij wordt gekeken naar de relatief duurste of goedkoopste tijden van de dag.

Normaal
Als geen van de drie andere standen actief is, is de Normaal stand actief. In dat geval werkt de warmtepomp zoals wanneer de Smart-Grid Controller niet was aangesloten.

Er wordt een automatische willekeurige variatie toegepast in de start- en stoptijden in de planning om te voorkomen dat het systeem te synchroon schakelt met andere systemen. In de planning worden de toestanden Hoog en Max binnen hun tijdsblok gepland (daardoor iets korter), om te voorkomen dat deze toestand buiten hun geconfigureerde tijd worden toegepast.

Huidige planning
De planning wordt weergegeven als tekst: De genoemde stand (Laag/Normaal/Hoog/Max) is actief tussen de twee genoemde tijdstippen waar hij tussen staat.
De planning wordt weergegeven in een rij met kleurcodes. Elk blokje staat voor 1 uur van de dag.

      blauw = Laag
      grijs = Normaal
      oranje = Hoog
      rood = Max

De huidige planning wordt automatisch toegepast op de warmtepomp via de SG-ready verbinding. De warmtepomp kan handmatig in een andere toestand worden gezet via het hoofdscherm. De warmtepomp blijft dan in de toestand tot het volgende geplande schakelmoment.

Extra configuratie

Klik op de knop Extra configuratie in de Energieplanner om toegang te krijgen tot extra instellingen.

Variatie planning: Standaard is de variatie in de planning 300 seconden (5 minuten). Dit de maximale variatie die wordt toegepast. Het betekent dat er willekeurig een getal tussen 0 en 300 seconden wordt gekozen en dat daarmee de planning wordt aangepast.
Tijdsduur: Met deze optie kunt u per SG toestand bepalen welk effect de variatie in de planning heeft op de geplande tijdsduur.
Onbepaald: De variatie in de planning kan de geplande tijd willekeurig langer of korter maken. Bijv. 08:58 – 09:57
Verkorte tijdsduur: Door de variatie in de planning wordt de geplande tijdsduur willekeurig korter gemaakt. Bijv. 09:02 – 09:58. Dit kan nuttig zijn om er voor de zorgen dat de geplande toestand (Laag/Hoog/Max) volledig binnen het dure/goedkope tijdsblok valt.
Verlengde tijdsduur: Door de variatie in de planning wordt de geplande tijdsduur willekeurig langer gemaakt. Bijv. 08:58 – 10:02. Dit kan nuttig zijn om er voor te zorgen dat tijdens het hele dure/goedkope tijdsblok de geplande toestand (Laag/Hoog/Max) wordt toegepast.

Shelly EM uitlezen: Met een Shelly EM kan het vermogen worden gemeten dat door een stroomdraad loopt.
IP Adres: Vul hier het lokale IP adres in van de Shelly EM, waarop ook de web-interface van de Shelly EM draait.
Kanaal: Een Shelly EM kan het energieverbruik op 1 of meerdere kanalen meten. Kies hier op welk kanaal gereageerd moeten worden.
Als vermogen kleiner/groter is dan: Vul in onder/boven welk vermogen de warmtepomp in een andere SG toestand moet worden gezet, of moet worden teruggezet naar de geplande toestand (op basis van de Energieplanner).

Bijvoorbeeld, als u wilt dat de warmtepomp in toestand Hoog wordt gezet als er meer dan 200W wordt teruggeleverd, kiest u: Als het vermogen groter is dan 200W, schakel naar toestand Hoog. Als het vermogen kleiner is dan 180W, schakel terug naar de Geplande toestand. De reden om 20W lager pas terug te schakelen is om te voorkomen dat er onnodig vaak heen en weer wordt geschakeld.

Informatieschermen

Gebeurtenissen

De SGC houdt bij wanneer welke SG toestand is toegepast op de warmtepomp, en wanneer de energieplanning is aangepast. Om dit te bekijken, kiest u in het hoofdmenu Systeem, en vervolgens Gebeurtenissen.

De meest recente gebeurtenis wordt standaard bovenaan weergegeven. Via de knoppen met pijltjes bovenaan kan gebladerd worden naar eerdere of latere gebeurtenissen.

Probleemoplossing

De SGC is niet bereikbaar op het netwerk
Controleer of WiFi nog werkend is en voldoende sterk is op de locatie waar de SGC zich bevindt. Om de WiFi instellingen van de SGC opnieuw in te stellen, volgt u de installatieprocedure zoals beschreven in het hoofdstuk Netwerkconfiguratie.

De SGC is wel bereikbaar, maar toegang krijgen lukt niet.
Druk 40 seconden op de B1-knop van de SGC om de WiFi-instellingen en wachtwoord van de SGC te resetten

Ecosoft Energy App

Introductie

De SGC kan vanaf elke smartphone met een webbrowser bediend worden, zoals een iPhone of Android telefoon.

De gratis Ecosoft Energy App voor Android is optioneel. Met deze app kun je:
● Actuele stroomprijzen checken
● Het beste moment kiezen om stroom te gebruiken
● Jouw SGC in je netwerk instellen en bedienen
● Andere Ecosoft apparaten in je netwerk instellen en bedienen

Je kunt de Ecosoft Energy App downloaden van https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.vidicode.ecosoftenergieplanner

Ecosoft Energy App – Het menu

De menuopties van de app zijn:

Mijn apparaten
Een handige tool om je Ecosoft apparaten in te stellen en aan- en uit te schakelen: de EcoSwitch, Ecosoft SGC 1, SGC 2 en AircoSwitch. (Als aanvulling op de andere mogelijkheid om apparaten te bereiken, namelijk met een webbrowser.)

Uurtarieven
De geschiedenis van de uurtarieven

Gratis Energieplanner
Hiermee kies je handmatig het beste moment om stroom te gebruiken, ook als je geen Ecosoft producten hebt.

Dynamisch tarief
Over het dynamische energiecontract, dat nodig is om prijsschommelingen te benutten.

Meer informatie
Koppeling naar www.ecosoftenergie.nl

Ecosoft Energy App – Uurtarieven

Check de actuele stroomprijzen

Stroomprijzen variëren continu tijdens het etmaal en de verschillen kunnen enorm zijn. Iedere dag zijn er nieuwe prijzen beschikbaar die je hier kunt bekijken. Je vindt deze tarieven onder het kopje Uurtarieven.

Screenshot stroomprijzen

Ecosoft Energy App – Gratis Energieplanner

De Gratis Energieplanner is ook bereikbaar op https://www.ecosoftenergie.nl/energieplanner/

Voor wie geen Ecosoft producten heeft is de Gratis Energieplanner een alternatief om het goedkoopste moment van de dag te kiezen om stroom te gebruiken. Het resultaat is alleen geldig voor de komende 24 uur.

De instellingen van de Gratis Energieplanner zijn:
● Hoe lang heeft u stroom nodig?
● Wanneer moet het stroomgebruik klaar zijn?
● Met welke tijdstappen uitstellen?
Deze tijdstappen-optie kun je als volgt gebruiken. Als je een apparaat hebt dat je op het kwartier nauwkeurig uitgesteld kan laten starten, stel de tijdstappen dan in op 0:15. Kan dat op 1 uur nauwkeurig? Kies dan 1 uur.

Energieplanner

Na het instellen komt het resultaat in beeld.
De donkergroene balk geeft aan wat de kosten zijn als je geen planning maakt, maar vanaf nu stoom gaat gebruiken. (Bij hogere kosten is de balk rood gekleurd.)
De lichtgroene balk geeft aan wat de kosten zijn als je het advies van de Gratis Energieplanner opvolgt. Er staat ook bij hoeveel procent je goedkoper uit bent.

Hiermee kun je dus direct kosten mee besparen en CO2 uitstoot reduceren.

Ecosoft Energy App – Mijn Apparaten

Je Ecosoft apparaten zijn bereikbaar via een webbrowser. Ook dan heb je toegang tot de volle functionaliteit van de apparaten. Maar met onze app kun je de apparaten in een handige lijst zetten om ze te beheren.

Een Ecosoft apparaat aan de app toevoegen
Op de Mijn apparaten pagina vind je een lijst van alle Ecosoft apparaten, waaronder de SGC, waar je app toegang toe heeft.
Installeer de SGC zoals in het hoofdstuk Installeren beschreven staat. Controleer of de SGC bereikbaar is via het IP adres (of .local adres) en of gebruikersnaam en wachtwoord goed zijn.

Nu kun je hem in de app aan de lijst toevoegen. Druk op het + symbool en kies welk soort apparaat je wil toevoegen. Kies in dit geval Smart Grid Controller 1.

Ecosoft Energy app - Apparaat toevoegen

Vul de gegevens van de SGC in:

• Apparaatnaam
• Netwerkadres
• Gebruikersnaam (optioneel)
• Wachtwoord (optioneel)

Opmerking: Als de gebruikersnaam en wachtwoord in de app worden ingevuld, kan de app automatisch inloggen op een apparaat.

Als je alle apparaten hebt toegevoegd en de lijst compleet is kun je met deze app alle Ecosoft apparaten beheren die bij jou op locatie in gebruik zijn.

Een SGC bereiken via de app
Druk op een pictogram en je gaat automatisch naar de webinterface van de SGC die daarbij hoort. In die webinterface kunt u de planning van de SGC aanpassen en andere instellingen van de SGC wijzigen. Heb je deze Ecosoft Energy app niet? Je kunt de SGC ook via een webbrowser bezoeken.

Overige informatie

Toegang tot open-source broncode

De SGC maakt gebruik van open-source programmatuur. Als u toegang wilt krijgen tot deze broncode, dan kunt u deze opvragen bij Ecosoft.