Geplaatst op Geef een reactie

Veilige software van Hollandse bodem

Wij, Ecosoft, schrijven onze eigen software. Dat is van groot belang voor de veiligheid van onze samenleving. We leggen hier uit waarom.

Energie is cruciaal voor een samenleving

De industriële revolutie heeft laten zien dat de beschikbaarheid van goedkope en betrouwbare energie een impuls kan geven aan de economie en maatschappelijke ontwikkeling. Veel van onze huidige verworvenheden zijn afhankelijk van die beschikbaarheid.

Je ziet dat ook aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de sancties op Russische olie en gas. Energie is duur geworden en daarmee stijgen alle andere prijzen ook meteen. Mensen belanden in de kou en de voedselbanken draaien overuren. Dat zijn serieuze problemen, maar het kan nog erger.

Stel je nou eens voor dat energie niet alleen duur wordt, maar zelfs helemaal niet meer beschikbaar is. Dan stopt alles: verkeer, internet, tuinbouw enz. Zelfs als het enkel om elektriciteit gaat, dan komen grote delen van de samenleving stil te liggen.

EcoSwitches bedienen elektrische apparaten

Laten we ons even beperken tot ons eigen domein: huishoudens. Als er werkzaamheden zijn aan het elektriciteitsnet bij jou in de buurt, dan merk je meteen hoe afhankelijk van stroom we zijn. De koelkast valt uit, de verlichting doet het niet meer en je geluidsinstallatie houdt ermee op. Na een paar uur stoppen ook je laptop en je telefoon.

Deze afhankelijkheid neemt alleen maar toe naarmate we woningen verder elektrificeren. Steeds meer huizen gebruiken nu ook elektriciteit voor verwarming, om te koken en voor vervoer. Korte onderbrekingen zijn vervelend, maar langdurige stroomuitval is echt problematisch.

Onze klanten gebruiken de EcoSwitches om hun stroomgebruik te optimaliseren. Deze slimme stekkers schakelen apparaten aan of uit, afhankelijk van de stroomprijs (en de beschikbaarheid van groene stroom). Dat bespaart kosten, beperkt de verspilling van groene energie en zorgt voor een betere benutting van het elektriciteitsnet. De EcoSwitch is een eerste stap naar een volledig smart home grid, waarmee consumenten hun totale energiegebruik optimaliseren zonder aan comfort in te leveren. En dat is hard nodig, want we moeten als samenleving veel slimmer met energie omgaan.

Maar het zorgt ook voor een risico. Wat als we de controle over dit slimme systeem verliezen en het hele netwerk plat komt te liggen?

Hacker aan het werk

Verbonden systemen zijn kwetsbaar

Slimme systemen, zoals de EcoSwitch, zijn eigenlijk altijd met het internet verbonden. In ons geval is dat nodig om de benodigde prijsdata op te halen en de software bij te werken. Dat is prima zolang alles goed gaat, maar het maakt een systeem ook kwetsbaar. Kwaadwillende partijen kunnen de verbinding gebruiken om de besturing over te nemen of schadelijke software te plaatsen. Bovenstaande paragraaf laat zien hoe gevaarlijk dat kan zijn.

Hoe gaan we daar mee om? Hoe benutten we de voordelen van dit slimme systeem en beperken we tegelijkertijd de risico’s? De EcoSwitch is ook in dit opzicht anders dan de vele andere slimme stekkers die op de markt zijn.

De EcoSwitch is een slim systeem

De EcoSwitch lijkt misschien een simpel stekkertje, maar is in feite een compleet systeem met drie componenten:

  • hardware,
  • software,
  • data.

Zoals vele andere slimme stekkers, komt de hardware van de EcoSwitch uit China. Daarom lijkt deze uiterlijk ook op diverse andere smart plugs die op de markt beschikbaar zijn. Ecosoft heeft decennialange ervaring met het ontwikkelen en produceren van eigen hardware. We zouden dan ook prima zelf stekkers kunnen maken, maar dat maakt het product een stuk duurder.

Het onderscheidende vermogen van de EcoSwitch zit dus niet in de hardware, maar in de andere twee componenten: de software en de data. De software hebben we zelf geschreven op basis van het open-source Tasmota. En we hebben ervoor gezorgd dat er geen andere software op de EcoSwitch draait. Zo voorkomen we dat derden, zoals buitenlandse partijen, jouw apparaten op afstand kunnen uitschakelen.

Ook het ophalen van de data gebeurt veilig. De EcoSwitch gebruikt een beveiligde verbinding volgens het HTTPS-protocol om de prijsdata van onze server op te halen. Is dat helemaal waterdicht? We hebben ons best gedaan en hebben nog geen problemen ondervonden. Of dat in de toekomst ook zo blijft, zal moeten blijken. Wij hebben er in ieder geval zoveel mogelijk aan gedaan om het essentiële energienetwerk te beschermen.

Geef een reactie