Ecosoft Smart Grid Controller Manual

Inhoud

De Ecosoft Smart Grid Controller Energieplanner gebruiken

De Ecosoft Smart Grid Controller Energieplanner gebruiken

Efficiëntie warmtepomp: Een waarde van 3,0 betekent dat 1 kWh stroom wordt omgezet in 3 kWh warmte. De COP die bij warmtepompen wordt geadverteerd geeft het theoretisch rendement weer, dat meestal niet gehaald wordt in de praktijk. De efficiëntie is afhankelijk van de aanvoer- en verbruikstemperatuur. Vul in welke efficiëntie uw warmtepomp heeft bij verschillende temperaturen. Er verschijnen extra invulvakken nadat u een extra waarde invult voor de COP en temperatuur. Er kunnen maximaal 5 waardes worden ingevuld. De software zal tussen de waardes interpoleren afhankelijk van de verwachte temperatuur.

Efficiëntie gasketel: Vul hier in hoe efficiënt de gebruikte gasverwarming is. Een efficiëntie van 100% betekent dat 1 m3 nodig is voor ongeveer 9,77 kWh aan warmte. Deze optie is alleen van toepassing in een hybride (gas/elektrisch) opstelling.

Warmtepomp besturing:
Warmtepompen kunnen door middel van de SG (Smart-Grid) interface in vier mogelijke standen worden gezet: Uit, Normaal, Verhoogd, Max. De gevolgen van deze standen op de werking van de warmtepomp kunnen vaak in de warmtepomp worden geconfigureerd. In de opties hieronder kunt u bepalen wanneer de Smart-Grid Controller de warmtepomp in een van deze 4 standen zal plaatsen.
Sommige warmtepompen hebben een enkele EVU aansluiting. In dat geval zijn alleen de standen Uit en Normaal van toepassing.

[Uit] als gasverwarming goedkoper is: De werking van de warmtepomp kan worden uitgezet (geblokkeerd) als het goedkoper is om met gas te verwarmen. De vergelijking wordt gedaan op basis van de prijzen van gas en stroom en de geconfigureerde efficiëntie van beide verwarmingsmethoden. Deze optie is alleen van toepassing in een hybride (gas/elektrisch) opstelling.

[Uit] De werking van de warmtepomp kan ook worden uitgezet als stroom duurder is dan een geconfigureerd bedrag per kWh (prijs inclusief belasting), of tijdens de uren dat stroom het duurste is (onafhankelijk van temperatuur), of tijdens de uren dat het verwarmen met stroom het duurste is (temperatuur afhankelijk).

[Verhoogd] De warmtepomp kan in een verhoogde stand worden gezet (meer stroomverbruik) als stroom goedkoper is dan een geconfigureerd bedrag per kWh (prijs inclusief belasting), of tijdens de uren dat stroom het goedkoopste is (onafhankelijk van temperatuur), of verwarmen met stroom het goedkoopste is (temperatuur afhankelijk).

[Max] De warmtepomp kan in een maximale stand worden gezet (nog meer stroomverbruik), als de stroom goedkoper is dan een geconfigureerd bedrag per kWh (prijs inclusief belasting), of tijdens de uren dat stroom het goedkoopste is (onafhankelijk van temperatuur), of verwarmen met stroom het goedkoopste is (temperatuur afhankelijk). Mogelijk wordt in de toestand Max extra elektrische bijverwarming toegepast waarvan de COP lager is dan normaal. De software houdt daar geen rekening mee.

Bij voorkeur worden de goedkoopste uren toegewezen aan Max, en pas daarna aan Verhoogd.

[Normaal] Als geen van de drie andere standen actief is, is de Normaal stand actief. In dat geval werkt de wartepomp zoals wanneer de Smart-Grid Controller niet was aangesloten.

Huidige planning
De planning wordt weergegeven als tekst: De genoemde stand (Uit/Normaal/Verhoogd/Max) is actief tussen de twee genoemde tijdstippen waar hij tussen staat.
De planning wordt weergegeven in een rij met kleurcodes. Elk blokje staat voor 1 uur van de dag.
blauw = Uit, grijs = Normaal, oranje = Verhoogd, rood = Max.