Ecosoft Smart Grid Controller Manual


Inhoud

Introductie
De Ecosoft Smart Grid Controller installeren
Netwerkconfiguratie
Werken met de Ecosoft Smart Grid Controller
  • De SGC webinterface benaderen
  • De SGC Energieplanner
  • De SGC Handmatig schakelen
  • De netwerknaam van de SGC achteraf wijzigen
  • De apparaatnaam van de SGC wijzigen
  • De inloggegevens van de SGC wijzigen
  • Nieuwe versie van de firmware installeren
De Ecosoft Smart Grid Controller Energieplanner gebruiken
Informatieschermen
Probleemoplossing
Overige informatie
  • Toegang tot open-source broncode


 

Introductie

De Ecosoft Smart Grid Controller (SGC) is een apparaat dat een warmtepomp kan bedienen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat heeft als extra voordeel dat ook het milieu minder wordt belast.

Met dat doel maakt de SGC elke dag een planning met “schakelmomenten”. De SGC houdt rekening met:

• Uw locatie (waar temperatuur en prijzen van afhankelijk zijn)
• De efficiëntie van uw warmtepomp bij bepaalde temperaturen
• De elektriciteitsprijzen in de loop van het etmaal
• De efficiëntie van uw gasketel
• De gasprijzen in de loop van het etmaal
• De voorkeuren die u in de energieplanner invult.

Voorbeeld
Als op een bepaald moment van de dag het gasgebruik van de gasketel goedkoper is dan het elektriciteitsgebruik van de warmtepomp, kan de SGC de warmtepomp automatisch uitzetten.

SG-ready warmtepompen
Als uw warmtepomp vier standen heeft (laag, normaal, hoog en max) kan de Ecosoft SGC daar ook mee overweg. Zie SGC Energie planner gebruiken voor meer uitleg.

De Ecosoft Smart Grid Controller (SGC1) installeren

The Smart-Grid Controller is ontworpen om een warmtepomp te bedienen via de Smart-Grid (SG) interface, of via een EVU-blokkeringscontact.

Relais 3 en 4 (RL-3, RL-4) van de controller zijn voor het verbinden met de Smart-Grid ready interface van de warmtepomp. De contactpunten daarvan zijn in het diagram hieronder weergegeven als SG1 en SG2. De Smart-Grid interface heeft 4 standen (laag, normaal, hoog, max). Als de warmtepomp alleen EVU ondersteunt (alleen 2 standen: uit, normaal), verbind dan alleen SG1, en configureer de “hoog” en “max” standen niet in de SGC energieplanning.

De SGC is bedoeld om geïnstalleerd te worden door een installateur met deskundigheid op het gebied van elektriciteit en warmtepompen.

Waarschuwing: De schroeven waarmee de stroomkabel vast zit zijn open en dragen 230V spanning, dus zorg er voor dat die niet worden aangeraakt.

Opmerking: Druk 40 seconden op de B1-knop van de SGC om de WiFi-instellingen en wachtwoord van de SGC te resetten, als dat nodig zou zijn.

Netwerkconfiguratie

Als de controller voor het eerst opstart, wordt het automatisch een tijdelijk WiFi Access Point. De onderste LED moet knipperen. Als dit niet gebeurt, klik dan 6x snel achter elkaar op knop B1.
● Ga op uw mobiel naar de WiFi instellingen en zoek naar nieuwe netwerken.
● Verbind met het netwerk genaamd “SGC”. Het kan enkele seconden tot een minuut duren voordat het netwerk zichtbaar wordt. Begin anders de procedure opnieuw (6x knop B1).
Na verbinding kan er op uw mobiel een waarschuwing worden getoond dat internet niet beschikbaar is. Dit is normaal; kies ervoor om de WiFi verbinding te behouden.
● Ga in de browser op uw mobiel naar http://192.168.4.1. Dit is een tijdelijk adres; na configuratie is de Smart-Grid Controller niet meer op dit adres benaderbaar.
● Als u gevraagd wordt om in te loggen, gebruik dan deze gegevens:
Gebruikersnaam = eco Wachtwoord = power
● De Smart-Grid Controller toont een lijst van gedetecteerde WiFi netwerken. Selecteer uw eigen WiFi netwerk en vul het bijbehorende WiFi wachtwoord in.
● Kies optioneel een hostnaam voor de Smart-Grid Controller in het netwerk. Standaard is dit “SGC”. Deze naam kunt u later gebruiken om het apparaat te benaderen via de browser. Als de naam op “SGC” blijft staan, dan is deze later benaderbaar via http://sgc.local.
● Druk op Opslaan.
● Het kan tot een minuut duren voordat er verbinding gemaakt is vanaf de SGC met uw WiFi netwerk. Na een succesvolle verbinding laat de browser het nieuwe IP adres zien dat uw netwerk aan de SGC heeft toegewezen en zal dit adres na enkele seconden openen.
● Uw mobiel moet weer worden verbonden met uw eigen WiFi netwerk; dit gebeurt vaak automatisch. Er kan opnieuw worden gevraagd om in te loggen, vul weer in eco en power.
Als er geen nieuwe pagina verschijnt of er wordt niet gevraagd om in te loggen, dan kunt u proberen de pagina te herladen of u kunt het apparaat benaderen via http://sgc.local of het nieuwe IP adres.

Werken met de Smart Grid Controller

De webinterface benaderen

 

Instellingen of tools die niet in de manual beschreven zijn kunnen beter niet gebruikt of gewijzigd worden, omdat het systeem anders mogelijk niet meer goed werkt.

 
 
De Smart Grid Controller (SGC) is benaderbaar via zijn toegewezen IP adres, of – als u mobiel mDNS ondersteunt – via de hostnaam van de switch (bijv. http://sgc.local). Het IP adres kan wijzigen als de switch een ander IP adres krijgt toegewezen door uw WiFi netwerk, bijvoorbeeld nadat het een tijd van de stroom af is geweest en opnieuw opstart. De hostname zal echter wel hetzelfde blijven in dat geval, en is daarom vaak handiger in het gebruik.

Bij het openen van de web interface zal worden gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord.

De SGC Energieplanner

In de Energieplanner van de SGC is het mogelijk om de efficiëntie van de warmtepomp en de gasketel in te vullen. Met die gegevens, en de actuele prijzen, kan de SGC een planning maken om de laagste prijzen te benutten. Zie SGC Energie planner gebruiken voor meer uitleg.

De SGC Handmatig bedienen

U kunt handmatig de warmtepomp in een van de 4 mogelijk SG standen zetten:

● In het hoofdscherm klikt u op een van de 4 knoppen (Laag/Normaal/Hoog/Max) om de warmtepomp in die SG-toestand te zetten

De toestand blijft behouden tot het volgende schakelmoment.
Opmerking: Als uw warmtepomp alleen via het EVU blokkeringcontact is verbonden, dan zijn alleen de knoppen Laag en Normaal van toepassing.

De netwerknaam van de SGC achteraf wijzigen

De netwerknaam bepaalt op welk adres je de SGC kan benaderen via de browser.

● Ga naar de web-interface
● Klik op Configuratie
● Klik op Configureer WiFi
● Vul een andere “Hostnaam” in.
● Klik op Opslaan

De apparaatnaam van de SGC wijzigen

Behalve de netwerknaam (zie vorig), kan ook de apparaatnaam worden gewijzigd. De apparaatnaam wordt bovenin weergegeven in de web interface.
● Klik op Configuratie
● Klik op Configureer Web-Interface
● Pas de Apparaatnaam aan. In tegenstelling tot de netwerknaam, mag de apparaatnaam wel spaties bevatten.
● Klik op Opslaan

De inloggegevens van de SGC wijzigen

Als u het wachtwoord verandert, vergeet het dan niet of sla het ergens op. Zonder het juiste wachtwoord is het niet mogelijk om toegang te krijgen tot de webinterface van de SGC. Druk 40 seconden op de B1-knop van de SGC om de WiFi-instellingen en wachtwoord van de SGC te resetten. Zie de afbeelding in het hoofdstuk “De Smart Grid Controller installeren.

Het is aanbevolen om het standaard wachtwoord voor de web-interface te wijzigen. Het is niet mogelijk om de gebruikersnaam te wijzigen.
● Klik op Configuratie
● Klik op Configureer Web-Interface (vroeger Overige)
● Pas het Web Admin Wachtwoord aan. Om het wachtwoord zichtbaar te maken, vinkt u het vakje aan.
● Klik op Opslaan

Nieuwe versie van de firmware installeren

● Ga naar de web-interface van de SGC
● Klik op Systeem, en vervolgens op Updaten
De beschrijving van de online beschikbare versie wordt getoond.
● Klik op “Start update” als u de nieuwe versie wilt installeren
De nieuwe versie wordt gedownload en vervolgens geïnstalleerd. Het apparaat zal daarna herstarten.
● Het huidige versienummer kunt u opvragen via menu Systeem, Informatie.

De Ecosoft Smart Grid Controller Energieplanner gebruiken

De SGC Energieplanner kunt u benaderen via de web-interface, via de knop Energieplanner in het hoofdmenu.

Land: Het gekozen land wordt gebruikt voor het ophalen van de prijsgegevens van elektriciteit voor dat land.
Regio: Voor sommige landen (UK) is er binnen het land onderscheid tussen verschillende prijsregio’s.
Stad: De gekozen stad wordt gebruikt voor het ophalen van de verwachte buitentemperaturen op basis van de weersvoorspelling voor die stad. De buitentemperatuur heeft invloed op de efficiëntie van warmtepompen die de buitenlucht als aanvoerbron hebben.

Efficiëntie warmtepomp: Een waarde van 3,0 betekent dat 1 kWh stroom wordt omgezet in 3 kWh warmte. De COP die bij warmtepompen wordt geadverteerd geeft het theoretisch rendement weer, dat meestal niet gehaald wordt in de praktijk. De efficiëntie is afhankelijk van de aanvoer- en verbruikstemperatuur. Vul in welke efficiëntie uw warmtepomp heeft bij verschillende buitentemperaturen. Er verschijnen extra invulvakken nadat u een extra waarde invult voor de COP en buitentemperatuur. Er kunnen maximaal 5 waardes worden ingevuld. De software zal tussen de waardes interpoleren afhankelijk van de verwachte buitentemperatuur.

Efficiëntie gasketel: Vul hier in hoe efficiënt de gebruikte gasverwarming is. Een efficiëntie van 100% betekent dat 1 m3 nodig is voor ongeveer 9,77 kWh aan warmte. Deze optie is alleen van toepassing in een hybride (gas/elektrisch) opstelling.

Warmtepomp besturing:
Hier kunt u de automatische besturing van de warmtepomp in- of uitschakelen. Als de besturing uit staat, dan blijft de warmtepomp in de in de normaal-toestand, of in de toestand die handmatig is gekozen. Als de besturing aan staat, dan wordt de warmtepomp automatisch bestuurd op basis van de gekozen instellingen.

Warmtepompen kunnen door middel van de SG (Smart-Grid) interface in vier mogelijke standen worden gezet: Laag, Normaal, Hoog, Max. De gevolgen van deze standen op de werking van de warmtepomp kunnen vaak in de warmpomp worden geconfigureerd. Zie hiervoor de handleiding van uw warmtepomp.

In de opties hieronder kunt u bepalen wanneer de Smart-Grid Controller de warmtepomp in een van deze 4 standen zal plaatsen.

Sommige warmtepompen hebben een enkele EVU aansluiting. In dat geval zijn alleen de standen Laag en Normaal van toepassing.

[Laag] Schakelaar Aan of Uit. Met deze optie kunt u de werking van het eerste SG contact (EVU) omdraaien. Kies of de schakelaar aan of uit moet staan bij de toestand Laag. Standaard is Aan.
[Laag] als gasverwarming goedkoper is: De warmtepomp kan in een lagere stand worden gezet (minder stroomverbruik) als het goedkoper is om met gas te verwarmen. De vergelijking wordt gedaan op basis van de prijzen van gas en stroom en de geconfigureerde efficiëntie van beide verwarmingsmethoden. Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte buitentemperatuur en de invloed daarvan op de efficiëntie van de warmtepomp. Deze optie is alleen van toepassing in een hybride (gas/elektrisch) opstelling.
[Laag] als stroom duurder is dan: De warmtepomp kan in een lagere stand worden gezet (minder stroomverbruik) als stroom duurder is dan een geconfigureerd bedrag per kWh (prijs inclusief belasting).
[Laag] tijdens duurste stroom: De warmtepomp kan in een lagere stand worden gezet (minder stroomverbruik) tijdens de uren dat stroom het duurste is (onafhankelijk van buitentemperatuur).
[Laag] als verwarmen het duurste is: De warmtepomp kan in een lagere stand worden gezet (minder stroomverbruik) tijdens de uren dat het verwarmen met stroom het duurste is (buitentemperatuur afhankelijk). De buitentemperatuur kan de efficiëntie van een warmtepomp sterk beïnvloeden (als lucht de aanvoer is). Op basis van de verwachte buitentemperatuur (weersvoorspelling voor gekozen locatie), zal de SGC de verwachte efficiëntie (COP) berekenen, en op basis daarvan de verwachte kosten om te verwarmen.

Als u een invoervak leeg laat, dan wordt die optie niet toegepast. Als u meerdere opties invult (inschakelt), dan worden al die opties toegepast, en tenminste zoveel tijdsblokken toegewezen dat aan alle opties wordt voldaan. Als u meerdere opties inschakelt, dan zullen de toegewezen uren vaak overlappen. Bijvoorbeeld, stel dat het volgende is geconfigureerd:
[Laag] als stroom duurder is dan: € 0,30 / kWh
[Laag] tijdens duurste stroom: 2 uur
Als dan de stroomprijs 4 uur boven € 0,30 / kWh uitkomt, dan wordt de warmtepomp die 4 uur in toestand [Laag] gezet.
Als de stroomprijs op een dag nooit boven de geconfigureerde prijslimiet uitkomt, dan wordt de warmtepomp 2 uur in toestand [Laag] gezet, tijdens de 2 uur dat de stroom het duurste is.

[Hoog] De warmtepomp kan in een verhoogde stand worden gezet (meer stroomverbruik) als stroom goedkoper is dan een geconfigureerd bedrag per kWh (prijs inclusief belasting), of tijdens de uren dat stroom het goedkoopste is (onafhankelijk van temperatuur), of verwarmen met stroom het goedkoopste is (temperatuur afhankelijk).

[Max] De warmtepomp kan in een maximale stand worden gezet (nog meer stroomverbruik), als de stroom goedkoper is dan een geconfigureerd bedrag per kWh (prijs inclusief belasting), of tijdens de uren dat stroom het goedkoopste is (onafhankelijk van temperatuur), of verwarmen met stroom het goedkoopste is (temperatuur afhankelijk). Mogelijk wordt in de toestand Max extra elektrische bijverwarming toegepast waarvan de COP lager is dan normaal. De software houdt daar geen rekening mee.

Het toepassen van de opties voor toestand Hoog en Max werken op een soortgelijke manier als bij de toestand Laag (zie de uitleg hierboven bij de toestand Laag).

De SGC zal de goedkoopste uren bij voorkeur aan Max toewijzen, en de overige goedkope uren aan Hoog.

Omdat de stroomprijs sterk kan fluctueren, kan het beter zijn om niet te werken met vaste prijsgrenzen, maar te werken met de opties waarbij wordt gekeken naar de relatief duurste of goedkoopste tijden van de dag.

[Normaal] Als geen van de drie andere standen actief is, is de Normaal stand actief. In dat geval werkt de warmtepomp zoals wanneer de Smart-Grid Controller niet was aangesloten.

Er wordt een automatische willekeurige variatie toegepast in de start- en stoptijden in de planning om te voorkomen dat het systeem te synchroon schakelt met andere systemen. In de planning worden de toestanden Hoog en Max binnen hun tijdsblok gepland (daardoor iets korter), om te voorkomen dat deze toestand buiten hun geconfigureerde tijd worden toegepast.

Huidige planning
De planning wordt weergegeven als tekst: De genoemde stand (Laag/Normaal/Hoog/Max) is actief tussen de twee genoemde tijdstippen waar hij tussen staat.
De planning wordt weergegeven in een rij met kleurcodes. Elk blokje staat voor 1 uur van de dag.

      blauw = Laag
      grijs = Normaal
      oranje = Hoog
      rood = Max

De huidige planning wordt automatisch toegepast op de warmtepomp via de SG-ready verbinding. De warmtepomp kan handmatig in een andere toestand worden gezet via het hoofdscherm. De warmtepomp blijft dan in de toestand tot het volgende geplande schakelmoment.

Informatieschermen

Gebeurtenissen

De SGC houdt bij wanneer welke SG toestand is toegepast op de warmtepomp, en wanneer de energieplanning is aangepast. Om dit te bekijken, kiest u in het hoofdmenu Systeem, en vervolgens Gebeurtenissen.

De meest recente gebeurtenis wordt standaard bovenaan weergegeven. Via de knoppen met pijltjes bovenaan kan gebladerd worden naar eerdere of latere gebeurtenissen.

Probleemoplossing

De SGC is niet bereikbaar op het netwerk
Controleer of WiFi nog werkend is en voldoende sterk is op de locatie waar de SGC zich bevindt. Om de WiFi instellingen van de SGC opnieuw in te stellen, volgt u de installatieprocedure zoals beschreven in het hoofdstuk Netwerkconfiguratie.

De SGC is wel bereikbaar, maar toegang krijgen lukt niet.
Druk 40 seconden op de B1-knop van de SGC om de WiFi-instellingen en wachtwoord van de SGC te resetten

Overige informatie

Toegang tot open-source broncode

De SGC maakt gebruik van open-source programmatuur. Als u toegang wilt krijgen tot deze broncode, dan kunt u deze opvragen bij Ecosoft.